Spring til indhold
Luk

Botilbud Tornbjerggård

 

Tornbjerggård er et socialpsykiatrisk botilbud i Odense, til personer med en psykisk lidelse, der har brug for støtte til at leve et hverdagsliv.
Det er et botilbud efter § 107 og 108 i serviceloven, og hører under Odense Kommune, Ældre & Handicapforvaltningen.

Idegrundlag:

Det overordnede mål for Tornbjerggård er, i samarbejde med borgerne, at skabe en målrettet udvikling gennem en individuel samarbejdsplan. Der arbejdes ud fra en rehabiliterende referenceramme og indsatsen har fokus på:

At understøtte den enkelte borger i udvikling af sociale færdigheder.

At understøtte den enkelte borger til øget grad af selvstændighed i forhold til hverdagslivet.

Støtten tilpasses og gradueres løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov, ressourcer og Én plan. (Afgørelse af hvilke indsatser, der skal understøttes)


Tornbjerggård består af en stor gul bygning fra 1982 og et fritliggende Anneks fra 1994, begge i et plan. De ligger i den sydøstlige udkant af Odense. Der er kort afstand til Rosengårdscentret og lokale handlende og gode busforbindelser til Odense centrum

Tornbjerggård er opdelt i fire mindre enheder/huse. Nye borgere vælger i samråd med visitationsafdelingen og Tornbjerggård, hvilket hus de vil bo i.
På Tornbjerggård er der 37 boliger på 27-30 m2 med eget badeværelse og éntre. 
I hvert hus er der fælles opholdsrum og små køkkener.
Der er tilknyttet et NatCenterFra døgn til dag

Fra døgn til dagConnie flyttede fra botilbudet Tornbjerggård. I dag lever hun i egen bolig.
Se film

StuderendeInfo til elever og studerende

Studerende

Værdigrundlag

Værdigrundlag