Spring til indhold
Luk

§141 handleplan

§ 141 Handleplan:
Handleplanen er en plan, der lever op til bestemmelserne i Servicelovens § 141.
Den udformes af Bevillings- og Myndighedsafdelingen i samarbejde med borgeren. Den er grundlaget for retningsgivende mål og delmål.
 
Retningsgivende mål og delmål:
Opfølgningen på § 141 handleplanen hedder retningsgivende mål og delmål.
Målene beskriver en plan, som udarbejdes sammen med borgeren og de tilbud, som borgeren er bevilget.

Hvis en borger ifølge §141 handleplanen f.eks. er visiteret til et støttecenter og til et dagtilbud, så er det vigtigt, at de to tilbud sammen med borgeren koordinerer indsatsen. Af § 141 handleplanen fremgår borgerens støttebehov, og det skal sammen med borgeren koordineres, hvordan disse behov imødekommes.
Opfølgningsmøde:
Opfølgningsmødet afholdes senest 3 måneder efter, at borger er flyttet og igen efter behov, dog mindst en gang om året. Borgeren, koordinator og involverede tilbud deltager ved mødet.
De tilbagevendende opfølgningsmøder munder hver gang ud i nye retningsgivende mål

Opfølgningsmødets formål:
- at følge den enkelte borger under opholdet.
- at få indblik i hvad den enkelte borger modtager af støtte, og sikre at det er i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov.
- at sikre at den hjælp og støtte den enkelte modtager bliver ydet på den rette måde, fagligt og etisk.
- at være opmærksom på om, der er behov for at yde andre former for hjælp.
- at sikre at borgerens ophold i botilbudet ikke strækker sig udover, hvad formålet med opholdet kræver.
- at føre tilsyn med botilbudenes indhold og den måde opgaverne udføres på.