Spring til indhold
Luk

Værestedet

Værestedet er et aktivitets- og samværstilbud på Tornbjerggård.

Værestedet er borgernes frirum, hvor der er mulighed for træning i sociale sammenhænge i trygge rammer.
I Værestedet er der en høj grad af brugerstyring