Spring til indhold
Luk

Visitation

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse kan fremsende ansøgningsskema til rehabiliteringsrådgiveren i Odense kommune. I samarbejde med borgeren undersøges om Tornbjerggård er det rette tilbud. På baggrund af ansøgning og samtale træffer rehabiliteringsrådgiveren en afgørelse på, om Tornbjerggård er det rette tilbud. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.Ansøgningsskema

Du kan hente ansøgningsskemaet til tilbuddet her