Spring til indhold
Luk

Målgrupper Hvem kan modtage tilbuddet


Tilbuddet henvender sig til voksne mennesker, med svære sindslidelser, der har været i et længere - eller korterevarende psykiatrisk behandlingsforløb og som har brug for en særlig støtte for at kunne generhverve færdigheder til at leve et hverdagsliv på egne betingelser. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Forløbet tilrettelægges i samarbejdet med borgeren, ud fra en rehabiliterende referenceramme. 

På grund af boligens indretning er det ikke muligt at tilgodese et plejebehov.

Aktuelt er borgergruppen mellem 20 – 75 år

Tornbjerggård er et botilbud efter § 107 og 108 i serviceloven, og hører under Odense Kommune, Ældre & Handicapforvaltningen.

Hus B er et hus for mennesker med en svær sindslidelse, der giver særlige vanskeligheder for dem psykisk og socialt.

Hus C tilbyder kortere- eller længerevarende rehabiliteringsforløb for mennesker med en sindslidelse.

Natcenter Tornbjerggård er et tilbud for borgere i Odense Kommune med sindslidelser eller psykiske problemer, der en gang imellem har behov for professionel kontakt om natten.