Spring til indhold
Luk

Sådan arbejder vi

Vi vil understøtte borgeren i at kunne skabe et meningsfuldt liv.

Derfor samarbejder vi med borgeren og dennes netværk med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, med det overordnede sigte:

• At borgerne, ved en tidlig, intensiv og tidsafgrænset indsats, opnår størst mulig selvstændighed.

• At vi understøtter borgerens mestringsevne ved en individuel tilgang med fokus på borgerens egne mål og egne valg.

• At vi møder borgeren med ligeværdighed og respekt.

Alle borgere får udarbejdet en §141 handleplan af Odense Kommune, hvorefter der i samarbejde med borgeren udarbejdes retningsgivende mål og delmål, der beskriver formålet med opholdet på Tornbjerggård. Delmålene evalueres sammen med borgeren minimum hver 3. måned