Spring til indhold
Luk

Rehabilitering

Rehabilitering er den overordnede referenceramme i ÆHF

Definition:

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på hele borgerens livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

At samarbejde ud fra borgeres livssituation betyder, at alle elementer i borgerens liv inddrages, det være sig fysisk, psykisk og socialt samt at borgeren i en tidsbegrænset periode arbejder intensivt med sine opstillede mål for helt eller i højere grad selv at kunne mestre hverdagslivet.

Team med koordinatorfunktion

For at arbejde bedst muligt med rehabilitering er vi organiseret i teams med koordinator.

Teamorganiseringen skal understøtte, at borgeren har mulighed for at udpege de medarbejdere, som han/hun vil samarbejde med for at nå sine mål, altså, hvem borgeren primært vil samarbejde med i forhold til daglige gøremål og delmål.

Koordineringen af indsatsen udføres af koordinatoren, som vælges af medarbejderne, da denne kun har fokus på, hvordan rehabiliteringsprocessen forløber, og ikke nødvendigvis behøver at have direkte kontakt med borgeren.