Spring til indhold
Luk

Socialt tilsyn

I følge lov om social service § 113 og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 39 er kommunen forpligtet til løbende opfølgning og tilsyn.
Odense kommune har i samarbejde med botilbuddene valgt at lade opfølgningsmødet være en del af denne opfølgnings- og tilsynsforpligtelse.

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Tilsynsrapport 2017. Tornbjerggård