Spring til indhold
Luk

Mission og mål

Vision
Den overordnede vision for Ældre- og Handicapforvaltningen er, at støtte voksne mennesker i, at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.

 

Mission
På bostedet Tornbjerggård får borgere med svære sindslidelser et kortere- eller længerevarende ophold, hvor vi yder støtte til, at den enkelte kan bevare eller udvikle et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv med udgangspunkt i egne ønsker.


Overordnede mål
  • Vi arbejder med evidensbaseret viden og forskning
  • Vi har et langtidsrehabiliterende afsnit under serviceloven, hvor vi samarbejder med særligt vanskeligt stillede sindslidende borgere
  • Vi har tidssvarende boligforhold som er egnede til både kortere- og længerevarende rehabiliteringsforløb
  • Vi er en attraktiv arbejdsplads for frivillige og medarbejdere med brugerbaggrund
  • Vi har et arbejdsmiljø som fremmer trivsel, arbejdsnærvær samt høj social kapital
  • Vi tiltrækker de mest innovative og opsøgende medarbejdere, der leverer de bedste ydelser til borgerne

Politiske målsætninger
Målgruppen for de socialpsykiatriske tilbud i Odense Kommune er voksne personer med en sindslidelse, der har betydeligt eller varigt nedsat funktionsevne og behov for et specialiseret tilbud.

Odense Kommunes socialpsykiatriske tilbud henvender sig til personer, der er eller har været i et længerevarende psykiatrisk behandlingsforløb. Disse personer har behov for en mere specialiseret og målrettet indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker.

Nedsat social kompetence er kendetegnende for disse personer, der således har behov for særlig støtte for at kunne leve et hverdagsliv på egne betingelser.