Spring til indhold
Luk

Studerende Tornbjerggård som uddannelssted


Tornbjerggård er uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter, pædagog-, ergoterapeut- og sygeplejestuderende.
De enkelte praktikperioder er af 3 - 6 måneders varighed.

Generelt ønsker vi at det tværfaglige læringsmiljø skal være inviterende og åbent over for initiativer fra elever og studerende. Ligeledes ønsker vi, at læringsmiljøet skal være åbent for, at den studerende kan forholde sig kritisk og reflekterende.

  • Der tilbydes individuel introduktion til alle elever/studerende af socialpsykiatri; servicelov og relevante §; generel snak om tavshedspligt af deres vejleder. Arbejdsmiljørepræsentanten orienterer om sikkerhed i arbejdet med borgerne.
  • Besøg i andre huse på TBG samt mulighed for at planlægge studiebesøg ud af huset.
  • Elever/studerende kan deltage i fælles Rehabiliteringsmøder.
  • Elever/studerende deltager i faglige møder.
  • Fællesundervisning såsom medicinundervisning ligger overvejende i ekstern regi
  • Der er adgang til søgning på internettet, men det forventes, at eleven/studerende selv har adgang til IT-udstyr uden for Tornbjerggård.
  • Der er mulighed for at læse litteratur på stedet ligesom der er adgang til relevant materiale, bøger og dokumentationssystemer f.eks. EKJ og én Plan
  • Elever og studerende har stor indflydelse på planlægning af deres arbejdstid, og vi opfordrer til at arbejdstiden planlægges tæt på vejlederens arbejdsplan

Medarbejderne er undervist i klinisk vejleder- og praktikvejleders opgaver.