Spring til indhold
Luk

Sygeplejestuderende Mål for sygeplejestuderende i de socialpsykiatriske botilbud.


Mål for området at udføre sygepleje:

 • at den studerende kan skabe en relation til den enkelte borger og ud fra helhedsindtrykket ideritificere sygeplejebehov.
 • at den studerende ud fra sin teoretiske viden kan reflektere, analysere og anvende denne viden i praksis.
 • at den studerende opnår viden om og kan redegøre for arbejdsmetoder og referencerammer som anvendes i socialpsykiatrien og gennenem handling anvende dette i praksis.
 • at den studerende har viden om og kan redegøre for den anvendte medicin og selvstændigt kan varetage medicinadminstration.
 • at den studerende kan planlægge, udføre og iværksætte sygeplejehandlinger i samarbejde med den enkelte borger/-gruppe og personale samt evaluere og justere i forhold hertil.

Mål for området at formidle sygepleje:

 • at den studerende kan observere og videregive sine observationer mundtligt og skriftligt samt anvende læringsredskab/-er til at dokumentere egen praksis.
 • at den studerende kan redegøre for og anvende sine pædagogiske begrundelser i vejledning, undervisning og i samværet med den enkelte borger/-gruppe og andre samarbejdspartnere.
 • at den studerende kan samarbejde med borgere, parørende og andre samarbejdspartnere uafhængigt af den enkeltes baggrund.

Mål for området at lede sygepleje:

 • at den studerende ud fra faglige og etiske begrundelser kan tilrettelægge og udføre sygepleje samt prioritere ud fra økonomiske og tidsmæssige ressourcer.
Mål for at udvikle sygepleje:

 • at den studerende kan skelne mellem etiske overvejelser, egne normer og de udførte handlinger samt deltage i faglige dialoger og diskussioner.
 • at den studerende udviser ansvar overfor egen uddannelse og kan overholde eget ansvars- og kompetenceområde og er bekendt med andre faggruppers ansvars- og kompetence områder.
 • at den studerende udvikler personlig- og faglig handlekompetence via refleksion, sygeplejehandlinger og ved at forholde sig kritisk til egen praksis og sygeplejepraksis pa det kliniske uddannelsessted.